Spirituele herschikking

fisioterapia-spirit-1Onder spirituele herschikking verstaat men de realisatie van de Goddelijke orde. Dit doende verplaats de persoon die zich onderwerpt aan de Spirituele herschikking de optiek van zijn gebruikelijke gedachte, om zodoende de basis te leggen voor een latere ontwikkeling van eigen denken en handelen


Als de man deze genade ontvangt, zal de subtiele helende energie door het hele lichaam dringen, van de cellen tot de klieren, en zelfs van de zintuigen. Vervolgens zal het individu dat werd behandeld één geheel vormen met het hele systeem en deze nieuwe band zla nooit losraken.

De spirituele herschikking vindt plaats in een enkele sessie, op het einde waarvan de persoon die behandeld werd zal geholpen worden om te ontspannen met een bijkomende specifieke behandeling, gericht op zijn behoeften , zowel fysisch, mentaal als emotioneel.

Met sprituele herschikking zal je de aangeboren symmetrie vanaf de geboorte in evenwicht brengen en uitlijnen. Vooreerst wordt er gezien of de schouders op dezelfde hoogte staan, of het hoofd recht is gecentreerd op het lichaam, of de buste een afwijking naar rechts onderging i.p.v. naar links, of de wervelkolom al dan niet krom is en ook of de schouderbladen, de bekkenkammen, de ribben en de billen even hoog zijn of niet. Dan zal de persoon op een bedje op zijn rug gaan liggen. Op dat moment zal in liggende houding, maar ook zittende houding, onderzocht worden of de benen even lang zijn en of de enkels parallel staan.

Er wordt eerst een foto getrokken van de onderste ledematen en men gaat verder met de herschikking zonder enig fysiek contact. Het gaat om enkele seconden waarna de persoon volledig recht is. Men maakt een bijkomende foto van de benen, zodat de behandelde persoon onmiddellijk het resultaat kan controleren en uiteindelijk gaat men opnieuw verder met alle onderzoeken gemaakt aan het begin van de sessie om de goede uitslag van de spirituele herschikking vast te stellen.

De spirituele herschikking kan uitgevoerd worden op ieder individu van gelijk welke leeftijd. Zelfs op zwangere vrouwen en het is bewezen dat baby’s, van behandelde zwangere vrouwen, onderworpen aan de herschikking, perfect uitgelijnd worden geboren. Deze discipline is ook aangewezen voor personen die lijden in de geest en die niet in staat zijn om hun eigen bestaanscrisissen op te lossen en die niet vreedzaam kunnen omgaan met hun naasten.